Επιστροφή

Επίδειξη τάε κβον ντο από την Εκρηξη, δράση και στην Κορέα!