Επιστροφή

Βράβευση του Α.Σ. Έκρηξη Πατρών από την Ελληνική Ομοσπονδία Tae Kwon Do